personoplysninger
Startside International CV Tidligere beskæftigelse

Virksomhedsindehaverens Data:

Navn: …………………… Johannes Emanuel Fiedler Laursen

Adresse: ………………  Strandbjerggårdvej 1, 7600 Struer

Telefon: ………………  97854109 - 40377509

Født: …………………….  8. Februar 1949)

Status: …………………  Gift, 4 børn,

Klip på billedet for at få vist en større udgave.

Uddannelse:

Mureruddannet bygningskonstruktør b.t.h., med speciale i byggeriets planlægning og styring, samt merkonom- og regnskabskurser i en række fag.

Supplerende:

Handelsskolernes specialkurser i Arbejdsret, Organisation og Personaleledelse, kloakmestereksamen, samt diverse kurser ved Håndværksrådet, Byggecentrum, TMI, BFCdata m.v., eksempelvis totalentreprise-, forretningsdrifts-, sikkerheds- kvalitets- og CATkurser. 

Har herudover bl.a. modtaget undervisning i engelsk og tysk korrespondance, samt deltaget ved flere af byggestyrelsens gennemgang og kurser i forbindelse med byggeeksport, byggeteknit og byggeskader.

Har ligeledes gernnemført R&SV's KS-kursus samt deltaget i Byggecentrums kursus ved indførelsen af det nyeste KS-Cirkulære. 

Beskikket som byggesagkyndig for boligstyrelsen i henhold til §4 i lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, samt godkendt energikonsulent i henhold til lov nr. 485 af 12 juni 1996, og har i denne forbindelse bl.a. gennemgået SBI's kursus vedr. Beregning af bygningers energibehov. Ligeledes er jeg autoriseret A1 kontrollant i henhold til Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse vedr. 10 års beholderkontrol. 

Har desuden gennemgået Selskabet for Syns- og Skønmænd's kursus i Syn og Skøn, og har derudover gennem årene haft sæde i flere bestyrelser og råd m.v. Endelig er jeg temmelig øvet og daglig bruger af en række Windows baserede programmer og kommunikationsværktøjer.

Værnepligt:

Hundefører (MP) i flyvevåbnet.

Se et internationalt CV eller en oversigt vedr. tidligere beskæftigelse med et klik på det ønskede.

Prøv at føre cursoren hen over billederne.

 

 

 

 

 

Antal besøgende til denne side:
Klokken i Struer Danmark:
Dato i Struer Danmark:

 

Jubii

 

 

Startside International CV Tidligere beskæftigelse

Copyright © 2002 Vest Consult v Emanuel Laursen ApS
Senest opdateret: 23. december 2004