Vest Consult v.Emanuel Laursen
Startside Virksomhedsoplysninger: Bestillingsformular: personoplysninger Nyheder

Tak for den interesse De allerede har vist for min virksomhed.!

Nedenfor samt p?de følgende sider har jeg valgt at præsentere nogle af de specielle tjenesteydelser jeg, efter en mangeårig karriere inden for bygge- industrien, har erhvervet erfaring til at kunne tilbyde.

Ligeledes indeholder siderne nogle nyttige og oplysende links for den som ønsker yderligere information.

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Jeg tilbyder, ud over normal byggerådgivning, projektering og byggestyring, at yde virksomheder og private rådgivning og rapporteringsydelser omkring byggeindustriens produkter og procedurer. Specielt i kvalitets- og produktionsmæssig henseende.

For oversigt vedr. udbud af Tjenstydelser tryk her.

Planlægning:

Således rådgiver jeg f.eks. private og offentlige bygherrer ved planlægningen af nye projekter specielt omkring kvalitet og økonomi set under et, ligesom jeg ogs?for eksisterende bebyggelser foretager vurderinger af stand og vedligeholdelses-mæssige tiltag.

Konkret udmyntes dette oftest i udarbejdelse af økonomiske kalkuler, Planlægning af processer og tidsforbrug samt opfølgning af sagsforløbet til ibrugtagning og afsluttet garantiperiode.

 

Sparring:

Ligeledes udøver jeg sparring over for virksomheder eller organisationer, som f.eks. kunne have ønske om at f?evalueret et projekt, nogle procedurer eller dele af organisationen.

Eksempelvis kan jeg herunder specielt tilbyde at udføre beregninger af bygningers energibehov (energiramme-beregninger) til dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets krav. Foretage beregninger og målinger af indeklimaet p?arbejdssteder og i boliger, og p?baggrund heraf foresl?mulige løsninger samt bist?ved udarbejdelse af arbejds- og funktionsbeskrivelser, organisationsplaner m.v..

 

Rapporter:

Herudover tilbyder vi udarbejdelse af tilstandsrapporterenergimærkninger, termografianalyser samt trykprøvninger i forbindelse med nyopførte bygninger og hushandler,  ligesom virksomheden ogs?er godkendt til at udføre miljømyndighedernes  10 års beholderkontroller.af landbrugets og industriens store beholdere for flydende gødning. 

 

Til Deres orientering omkring virksomheden i øvrigt, findes vedhæftet såvel virksomhedsoplysninger som personoplysninger, ligesom ogs?en bestillings- / adresseliste, for det tilfælde, at De straks ønsker kontakt oprettet, er til rådighed ved at klikke p?det pågældende.

 

Idet mine produkter i størst mulig udstrækning frembringes digitalt, ofte ved omfattende anvendelse af digital fototeknik, vil det være muligt, såfremt noget sådant ønskes, at erhverve prøver p?nogle af mine forskellige produkter via nettet.

I s?fald bedes De kontakte mig, og jeg vil herefter kunne overføre det ønskede materiale til Dem i det format og via det medie, De måtte ønske.

 

Jeg håber De vil gøre brug af min alsidige service, og lover at Deres eventuelle henvendelse skal f?min fulde bevågenhed.

Jeg kontaktes:

P?adressen:....... Strandbjerggårdvej 1, 7600 Struer

Tlf.: ............................. +45 97854109

Fax:.............................. +45 97850929 cf.

Mobil:........................... +45 40377509

E-mail:....................... vescon@post4.tele.dk eller eml@vescon.dk

Vest Consult er ogs?nummeret, hvis de :

 

Har behov for øjeblikkelig dokumentation eller undersøgelse p?et specifikt område, hvor et digitalt foto eller måling kan være Dem i hænde inden for kort tid.

Mangler en kvalificeret vurdering eller udtalelse vedrørende et specielt byggeteknisk problem eller en ejendoms byggetekniske stand.

For eksempel har brug for en betroet medarbejder til byggestyring eller kontrol i det vestjyske område.

 

Ønsker De yderligere information om mulighederne for samarbejde, eller blot at f?tilsendt en folder, hvori De kan læse om p?hvilke specifikke områder jeg kan være Dem behjælpelig, -s?henvend Dem ufortøvet til mig-, og jeg skal gøre hvad der står i min magt for at De ikke henvender Dem forgæves.

 

Besøgstæller

 

Startside Virksomhedsoplysninger: Bestillingsformular: personoplysninger Nyheder

Copyright ?2002 Vest Consult v Emanuel Laursen ApS
Senest opdateret: 25. oktober 2009