Tidligere beskæftigelse
Startside Op

1973 - 1974 Arkitektfirmaet Bent Nielsen, Ry

Sagsarkitekt med tilsyn, mest småhuse, samt delvist beskæftiget med projektering og opfølgning af typehusbyggeri.

1974 - 1976 ApS Struer byggerationalisering, Struer

Beskæftiget hovedsageligt med projektering og bygherrerådgivning, men også udført kalkulations-, prissætnings- og planlægningsarbejder, eksempelvis KASTBERGGÅRD.

1976 - 1993 A/S Aage F. Laursen & Søn, / Frølunde Laursen, Struer

Murermester/Direktør for murer- og entreprenørselskab med årlig omsætning op til 10 mill. og 25  medarbejdere. Beskæftiget med alle ledelses- og driftsmæssige områder, såvel kalkulation, klanlægning og udførelse som  regnskabs- og organisationsmæssigt relaterede gøremål. Således bl.a. bestyrelsesformand i opstarten af et byggeeksportselskab på netværksbasis (Nordvestbyg).


Oversigt vedr. nogle udvalgte arbejder udført i perioden 1976 - 1994 af Frølunde Laursen, tidligere Aage F. Laursen & søn A/S.

1976 Plejehjemmet Bakkebo Vinderup

1978 Om- og tilbygning kirurgisk afdeling Lemvig Sygehus

1979 Tilbygning værelsesfløj i 3 etager, Nr.Nissum Høj- og efterskole

1980 Opførelse ældreboliger Uglev; Om- og tilbygning Borgerskolen Struer, samt ombygning af tagetagen Struer rådhus

1981 Om-og tilbygning plejehjemmet Solglimt Hjerm 

1982 Opførelse af Fysiurgisk afdeling Holstebro Sygehus, 

1983 Om- og tilbygning Struerskolen, 

1984 Opførelse Ældreboliger EGV Gudum, 

1985 Opførelse af sygefløj Lemvig Sygehus, 

1986 Om- og tilbygning Struer Krematorie, 

1986 Om- og tilbygning Struer ungdomskollegium, 

1987 Opførelse af Nr. Nissum renseanlæg, 

1988 Udførelse af facaderenoveringer , Boligforeningen Elmegården Struer

1989 Opførelse af 12 ældreboliger for Lemvig Kommune, Nr. Nissum, 

1990 Boligbebyggelse med 44 lejligheder, Knabjerg Bakke, Bremdal.

1991 Udførelse af 1.etp. Bolig- og aktivitetscenter Enggården Struer, 

1992 Ombygning af etageejendom fra 1920 i Struer,

1992 Udførelse af Veksler/Boosterstationer for De Kommunale Værker, 

1993 Idrætshal ved Søndbjerg efterskole, 

1993 Afsluttende etape på ombygningen af bolig- og aktivitetscenter Enggården Struer

Ovenstående repræsenterer selvfølgelig ikke nogen udtømmende liste over udførte projekter, men er kun tænkt som en indikator for hvilke fagområder jeg gennem tiden har berørt.

1994 - 1995 Gert Risum Jensen A/S, Struer.

Produktionschef for byggeeksport til Tyskland (ca. 35 mill), beskæftiget med planlægning, kontraheringer, tilsyn, koordinering og bygherrekontakter (individuelle huse).

1995 - 1996 Rasmussen & Schiøtz Vest A/S, Hjørring

Kontraktansat projektleder med ansvar for gennemførelsen af et Pen Sam-boligprojekt i Hjørring (ca. 40 mill).

1996 - Vest Consult v/Emanuel Laursen, Struer 

Selvstændig konsulent/freelance projekt- og produktionsleder , udfører tillige specielt fotobaserede tilstandsrapporter og kvalitetsrelaterede dokumentationsmaterialer.

Ud over udarbejdelsen af en række huseftersyn, tilstandsrapporter m.v. har jeg i en periode fra juni 97 til december 97 vært fast tilknyttet virksomheden A-Consult. I første omgang for at bistå ved udarbejdelsen af et kvalitetssikringssystem, men siden ved tillige i nogle måneder at assistere som produktionsleder.

Ligeledes har jeg i en periode juli 98 til januar 99 bistået ABS-Byg ved gennemførelsen af en omfattende om- og tilbygning af HERLEV BYMIDTE, hvor jeg bl.a. stod for planlægning og udførelse ved udskiftningen og etableringen af ca. 10.000 m2 parkeringsdæk i den eksisterende centerbebyggelse.

Har gennem de senere år hovedsageligt beskæftiget mig med planlægning, fagtilsyn og byggestyring af nogle større ombygnings- og renoveringsarbejder, foretaget på en del af AAB, Struer's afdelinger,  samt projektering af parcelhuse og erhvervsbyggeri i mindre målestok.

 

 

 

 

 

 

 

 

Startside Op

Copyright © 2002 Vest Consult v Emanuel Laursen ApS
Senest opdateret: 19. oktober 2009