Organisationsrådgivning
Startside Op

Klare overskuelige strukturer og fastlagte administrative procedurer giver tryghed og rationelle handlinger med minimeret risiko for fejl.

Minutiøst fastlagte procedurer og planlagte aktivitetsrelationer minimerer materiale- og tidsforbrug og giver mulighed for større rentabilitet.

Systemopbygning, - procedure- og tidsplanlægning samt budgetlægning er alle redskaber til at sikre kvalitet og sikkerhed på et højt niveau.

Ydelser

Systemopbygning.
Rådgivning om, og udarbejdelse af byggevirksomheders nødvendige organisationsplaner, funktionsbeskrivelser, kvalitetsikringssystemer, sikkerhedsplaner og peocedurer..
 
Arbejdsanvisninger og beskrivelser. 
Udarbejdelse af arbejdsinstruktioner, aktivitetsplaner, operationsskemaer samt alle former for projektbeskrivelser.
 
Projektkalkuleringer.
Udarbejdelse af overslagsberegninger, kalkulationer af ressourceforbrug, tidsplanlægninger mv..

Reference

Eksempel på systemopbygning.
Eksempelmateriale fra en organisationsstruktur samt et kvalitetsikringssystem kan rekvireres ved henvendelse.
 
Eksempel på arbejdsanvisning samt beskrivelsesafsnit.
Eksempelmateriale kan rekvireres ved henvendelse.
 
Eksempler på projektkalkuleringer. 
Eksempelmateriale på bygningsdels-kalkuleringer i Excel og aktivitetsplanlægninger i Project kan rekvireres ved henvendelse.
 

 

Formular til alle former for henvendelser

Navn (krævet):

E-mail (krævet):

Emne/Vedrørende:

Meddelelsens tekst:

Antal besøgende til denne side:
 

 

Startside Op

Copyright © 2002 Vest Consult v Emanuel Laursen ApS
Senest opdateret: 16. maj 2004