Registrering og vurdering for vedligeholdelses- mæssige tiltag, herunder udførelse af huseftersyn,  og indeklimamålinger mv..

Hovedfordele

 

Udarbejdede estimerede vedligeholdelsesplaner giner overblok over driftsmæssige udgifter og nødvendige vedligeholdelsesmæssige tiltag.

 

Løbende vedligeholdelse sikrer minimale driftsomkostninger og ejendommens værdi.

 

En professionel gennemgang af ejendommens bygningsdele, energimæssige standard og indeklima sikrer grundlaget for boligens optimale komfort.  

En professionel gennemgang af ejendomme ved salg sikrer køberen bevidsthed om stand og  energimæssige kvalitet, medens sælgeren kan friholde sig fra 20 års ansvar.

Ydelser

 

Estimerede vedligeholdelsesplaner, Driftsplaner.

Udarbejdelse af estimerede vedligeholdelsesplaner sker på baggrund af en grundig registrering af ejendommens enkelte bygningsdele og installationers tilstand og vedligeholdelsesmæssige behov.

Ud fra disse behov udarbejdes nødvendige instruktioner og anvisninger, pris- og  periodebestemt således, at ejendommens ejer kan afgøre i hvor høj grad  egen indsats kan tages i anvendelse.

Endelig opstilles på baggrund af anvisninger, frekvenser og kalkulerede priser en vedligeholdelsesplan for ejendommen, udvisende anbefalede tiltag og månedlige hensættelser til drift- og vedligeholdelsesmæssige formål.

 

 

Huseftersyn og energimærkning af ejendomme ved salg.

Udførelse af huseftersyn i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.  

Udarbejdelse af varmetabsberegninger.

Udførelse af beregning af bygningers varmetab i henhold til DS 418: samt rettelsesblade. Beregningerne danner baggrund for nødvendigt energibehov og varmeanlæggets størrelse i den enkelte bolig.

Indeklimaundersøgelser, CO2-målinger mv..

Måling og undersøgelse af diverse konstruktioner og indeklima-        relaterede forhold:

 

Digital måling af bygningsrum og konstruktioner.

 

Konstruktions- og hulrumsundersøgelse ved anvendelse af et professionelt Endoskop.

 

Fugtighedsmåling af alle byggematerialer.

 

Måling af temperatur og fugtighed, overfladetemperaturer, relative fugtigheder og bevægelse af luftstrømme.

 

Måling af luftens indhold af CO2.

 

Undersøgelse og måling af carbonatisering i beton samt dæklagsundersøgelse på armeringen i jernbetonkonstruktioner

 

Uførelse af 10 års beholderkontroller.

 

Udførelse af 10 års beholderkontroller i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand.

Reference

 

Eksempel materiale:

Huseftersyn, Energimærkning10 års beholderkontroller

 

Tekstboks:                 

Tekstboks:                 

Tekstboks:                 

Formular til alle former for henvendelser

Navn (krævet):

E-mail (krævet):

Emne/Vedrørende:

Meddelelsens tekst:

Antal besøgende til denne side: