Nybyggeri
Startside Op

En specialiseret professionel byggeledelse sikrer anvendelsen af gode byggetekniske løsninger og hermed grundlaget for kvalitetsarbejde. 

Et motiverende og kompetent fagtilsyn sikrer udførelsen af gode byggetekniske løsninger og kvalitetsarbejde. 

En seriøs og omhyggelig opfølgning sikrer erfaringerne ved anvendelse af gode byggetekniske løsninger og kvalitetsarbejde

 

Ydelser

Projekt- og byggeledelse
Udførelse af alle former for arkitektrådgivning i henhold til "Arkitektydelser", udgivet af Praktiserende Arkitekters Råd, med hovedvægten lagt på planlægningen og styringen af byggeprocessen.
 
Specifik byggestyring
Udførelse af byggeledelse og fagtilsyn på projekter, i forvejen planlagte og projekterede af bygherren eller andet  arkitektfirma, herunder udførelse af sikkerheds- og sundhedsplaner samt detailtidsplaner, udøve fagtilsyn med de involverede entrepriser, afholde nødvendige sikkerheds- og byggemøder samt udfærdige og udsende referater.
 
Specifik afleveringsprocedure
Gennemføre mangelgennemgange, afleveringssyn og -forretninger samt foretage 1- og 5 års gennemgange af byggeprojekter, herunder udfærdige dokumentationer samt anbefalinger vedr. garantinedskrivelser m.v..
 
Energimærkning af nye bygninger.
Vest Consult er godkendt og under certificering til at udføre energimærkninger af alle typer energiforbrugende ejendomme. Dette være sig parcelhuse fra  60 m2 og opefter,  store lejlighedskomplekser med et stort antal boliger eller industribygninger på flere tusinde m2. Ring og få et tilbud på den konkrete opgave. Vor erfaring gør os særdeles konkurrencedygtig på dette område.
 

Trykprøvning/tæthedsundersøgelse af bygninger.

Kommunalbestyrelsen  kan i byggetilladelsen for et nyt bygningskompleks stille krav om, at der skal foretages  målinger i den færdige bygning til dokumentation af, at kravet om lufttæthed, jævnfør bygningsreglementets kap. 7, Energiforbrug, er opfyldt.

En sådan måling foretages ved en blowerdoor-test, gennemført efter en bestemt standard (DS 13829), hvor bygningen, under konstant måling,  skiftevis udsættes for undertryk og overtryk, hvorefter omfanget af utætheder i klimaskallen kan beregnes.

Ved at kombinere termofotografering og undertryk i bygningen, fås et særdeles godt grundlag for at spore alle former for utætheder i bygningen.

Reference

02-03-01_4.JPG (61981 byte)    09-03-01_1.jpg (35065 byte)    wpe1B.jpg (57063 byte)    19-09-01_1.JPG (89869 byte)    15-02-01_2.JPG (74991 byte)

03-04-10.JPG (97590 byte)    23-05-00_2.JPG (101699 byte)    08-08-01.JPG (86873 byte)    30-05-02 1.JPG (84512 byte)    15-08-02 1.JPG (85699 byte)

tilsyn 05-10-99 2.JPG (56100 byte)    tilsyn 30-06-99 4.JPG (75785 byte)    05-07-02 6.JPG (89032 byte)    14-06-02 1.JPG (72099 byte)    23-07-01 1.JPG (93758 byte)

05-09-01 1.JPG (75061 byte)

 

Formular til alle former for henvendelser

Navn (krævet):

E-mail (krævet):

Emne/Vedrørende:

Meddelelsens tekst:

Antal besøgende til denne side:
 

 

Startside Op

Copyright © 2002 Vest Consult v Emanuel Laursen ApS
Senest opdateret: 27. september 2009