Virksomhedsoplysninger:
Startside Tjenesteydelser

Vest Consult er en konsulentvirksomhed, som med base i det vestjyske tilbyder private og offentlige virksomheder og bygherrer ad hoc tjenstydelser på et professionelt niveau.

Idégrundlag:

Således kan de områder inden for byggeerhvervet på hvilke virksomheden med baggrund i erhvervet know-how og erfaringer yder konsulentbistand anføres at være følgende:

Yde rådgivning og tjenstydelser ved byggesagers planlægning og gennemførelse.

Udarbejdelse af specifikke økonomiske og tidsmæssige beregninger og kalkuler.

Foretage vedligeholdelsesvurderinger og udarbejde estimerede driftsplaner.

Udarbejdelse af alle former for energimærke- og huseftersynsrapporter, kvalitetsdokumentationer, konstruktionseftersyn m.v..

Udarbejdelse af skræddersyede kvalitetsikringssystemer, organisationsplaner og arbejdsinstruktioner.

 

Ydelsessortiment:

Det er virksomhedens intention ved anvendelse af den nyeste teknologi, kombineret med indehaverens store erfaring , i samarbejde med byggeriets øvrige aktører at arbejde for en optimering af kvalitet og økonomi inden for erhvervet ved at føre følgende ydelsessortiment.

Byggetilsyn og projektledelse.

Almindelig byggerådgivning.

Økonomiske og tidsmæssige kalkuler.

Projektgranskning og vurdering.

Kvalitetsgranskning

Vedligeholdelsesvurderinger

Huseftersynsrapporter.

Energimærkninger af både store og små ejendomme.

Trykprøvning/tæthedsundersøgelse af alle ejendomme.

Termografisk undersøgelse med håndholdt IR camera.

Indeklimaundersøgelser

Organisationsrådgivning.

Vi satser på et højt serviceniveau, yderst fleksible samarbejdsformer og rimelige honorarer, afstemt efter den aktuelle ydelse.

 

 

Startside Tjenesteydelser

Copyright © 2002 Vest Consult v Emanuel Laursen ApS
Senest opdateret: 25. oktober 2009