Tak for den interesse De allerede har vist for min virksomhed.!

Nedenfor samt på de følgende sider har jeg valgt at præsentere nogle af de specielle tjenesteydelser jeg, efter en mangeårig karriere inden for bygge- industrien, har erhvervet erfaring til at kunne tilbyde.

Ligeledes indeholder siderne nogle nyttige og oplysende links for den som ønsker yderligere information.

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Jeg tilbyder, ud over normal byggerådgivning, projektering og byggestyring, at yde virksomheder og private rådgivning og rapporteringsydelser omkring byggeindustriens produkter og procedurer. Specielt i kvalitets- og produktionsmæssig henseende.

For oversigt vedr. udbud af Tjenstydelser tryk her.

Planlægning:

Således rådgiver jeg f.eks. private og offentlige bygherrer ved planlægningen af nye projekter specielt omkring kvalitet og økonomi set under et, ligesom jeg også for eksisterende bebyggelser foretager vurderinger af stand og vedligeholdelses-mæssige tiltag.

Konkret udmyntes dette oftest i udarbejdelse af økonomiske kalkuler, Planlægning af processer og tidsforbrug samt opfølgning af sagsforløbet til ibrugtagning og afsluttet garantiperiode.

 

Sparring:

Ligeledes udøver jeg sparring over for virksomheder eller organisationer, som f.eks. kunne have ønske om at få evalueret et projekt, nogle procedurer eller dele af organisationen.

Eksempelvis kan jeg herunder specielt tilbyde at udføre beregninger af bygningers energibehov (energiramme-beregninger) til dokumentation for overholdelse af bygningsreglementets krav. Foretage beregninger og målinger af indeklimaet på arbejdssteder og i boliger, og på baggrund heraf foreslå mulige løsninger samt bistå ved udarbejdelse af arbejds- og funktionsbeskrivelser, organisationsplaner m.v..

 

Rapporter:

Herudover tilbyder vi udarbejdelse af tilstandsrapporter, termografianalyser samt trykprøvninger i forbindelse med nyopførte bygninger og hushandler,  ligesom virksomheden også er godkendt til at udføre miljømyndighedernes  10 års beholderkontroller.af landbrugets og industriens store beholdere for flydende gødning. 

 

Til Deres orientering omkring virksomheden i øvrigt, findes vedhæftet såvel virksomhedsoplysninger som personoplysninger, ligesom også en bestillings- / adresseliste, for det tilfælde, at De straks ønsker kontakt oprettet, er til rådighed ved at klikke på det pågældende.

 

Idet mine produkter i størst mulig udstrækning frembringes digitalt, ofte ved omfattende anvendelse af digital fototeknik, vil det være muligt, såfremt noget sådant ønskes, at erhverve prøver på nogle af mine forskellige produkter via nettet.

I så fald bedes De kontakte mig, og jeg vil herefter kunne overføre det ønskede materiale til Dem i det format og via det medie, De måtte ønske.

 

Jeg håber De vil gøre brug af min alsidige service, og lover at Deres eventuelle henvendelse skal få min fulde bevågenhed.

Jeg kontaktes:

På adressen:....... Forssavej 77, 7600 Struer

Tlf.: ............................. +45 97854109

Mobil:........................... +45 40377509

E-mail:....................... vescon@post4.tele.dk eller eml@vescon.dk

 

 

 

Ønsker De yderligere information om mulighederne for samarbejde, eller blot at få tilsendt en folder, hvori De kan læse om på hvilke specifikke områder jeg kan være Dem behjælpelig, -så henvend Dem ufortøvet til mig-, og jeg skal gøre hvad der står i min magt for at De ikke henvender Dem forgæves.